Make The World Better With A Sweater, As Welsh Football Supports Save The Children

Welsh football team-up with children’s charity

to make the world better with a sweater this Christmas Jumper Day

 (Press release)

 

Over the festive period global charity Save the Children will team-up with the Football Association of Wales’s national leagues in support of the charity’s Christmas Jumper Day campaign.

 

During JD Cymru Premier, JD Cymru North & JD Cymru North & Orchard Welsh Premier Women’s League fixture games held between Christmas Jumper Day on 13th December and Boxing Day, football teams will be encouraging their fans to ditch their football strips and don their daftest, most wonderful woollies for the annual charity fundraiser.

 

There will be collection buckets available on the day and fans can also donate £2 by texting TEAMWALES to 70050.

 

Key games where collections will be made will include those featured on S4C’s live Sgorio featuring Barry Town United v The New Saints on Christmas Jumper Day itself on 13th December, The New Saints v Cardiff Met on 20th December and the Boxing Day match between Caernarfon Town v Bala Town.

 

In support of the cause Wales Women’s football international Natasha Harding released a video urging people to support the cause: “Thank you for supporting Save the Children’s Christmas jumper campaign – diolch yn fawr.”

 

Since its launch in 2012 Christmas Jumper Day has raised a whopping £21 million to help the charity build a better future for children all around the world, including those living in Wales. Our work in Wales focuses on tackling the impact of poverty on the critical first years of life, from birth to eight.

 

Louise Davies, Head of Save the Children in Wales said: During our centenary year this is a fantastic way to support children here in Wales and around the world. Thank you so much to FAW officials and the various club team members and supporters for ‘jump-ing’ to the challenge and ‘warming-up’ to our cause. No matter where they live in the world it is crucial that every child has access to basic essentials such as healthcare, education, protection and food and water and are given the best start in live to thrive. Every jumper really can save lives and make a huge difference.”

 

From knits festooned in jingling bells to jumpers covered in lights, Save the Children is expecting more than 5 million people across the UK to take part in the biggest, silliest Christmas Jumper Day ever. Simply by sticking on a fabulously festive knit, signing up and donating £2 to Save the Children (£1 for children at school) at christmasjumperday.org, you will be helping to give the world’s forgotten children the chance to have a brighter future.

 

This year Save the Children are encouraging people to get creative and upcycle Christmas jumpers. They are encouraging schools to hold jumper swaps and have also launched a recyclable bag that people can request online and use to donate old jumpers. Along with Save the Children charity shops selling second-hand jumpers across the UK, Save the Children are also one of ASOS Marketplace’s official charity boutique partners, selling a selection of vintage Christmas jumpers on the online fashion platform, ahead of the big day.

 

For further information visit www.christmasjumperday.org.

Don’t forget to share your pictures using @savechildrencym @CymruLeagues  

#ChristmasJumperDay (facebook – @savethechildrenwales)

***

 

Pêl-droed Cymru am helpu i ddod â gwên i’r byd gyda siwmper glyd drwy gefnogi ymgyrch elusen

 

Mae Achub y Plant yn falch iawn o dderbyn cefnogaeth Uwch Gynghrair Pêl-droed Cymru JD, Premier JD Cymru North ac Uwch-Gynghrair Merched JD Cymru North & Orchard i ymgyrch Diwrnod Siwmper Nadolig flynyddol yr elusen a gynhelir eleni ar ddydd Gwener, 13 Rhagfyr.

 

Dros gyfnod yr Ŵyl bydd y clybiau yn annog eu cefnogwyr i ddod i’r gemau yn gwisgo eu siwmperi. Bydd cyfle iddynt wedyn gyfrannu tuag at waith yr elusen drwy roi mewn bwcedi casglu ar leoliad neu gyfrannu £2 drwy decstio TEAMWALES i 70050.

 

Ymhlith rhai o’r gemau ble bydd modd gwneud cyfraniad fydd y rhai a fydd i’w darlledu yn fyw ar raglen Sgorio ar S4C gan gynnwys y gêm rhwng Y Barri v Y Seintiau Newydd ar Ddiwrnod Siwmper Nadolig ei hun ar 13 Rhagyr, gêm Y Seintiau Newydd v Met Caerdydd ar 20fed o Ragfyr a Caernarfon v Bala ar Ddydd San Steffan.

 

Mae chwaraewr canol cae Cymru Natasha Harding wedi rhyddhau fideo yn annog pobl i gefnogi yr achos gan ddweud: “Diolch yn fawr am gefnogi ymgyrch Diwrnod Siwmper Nadolig Achub y Plant.”

 

Ers i’r Diwrnod gael ei gyflwyno am y tro cyntaf yn 2012 mae’r ymgyrch wedi codi £21miliwn o bunnoedd tuag at waith yr elusen yn adeiladu gwell dyfodol i blant yng Nghymru ac ym mhob cwr o’r byd.

 

Ychwanegodd Louise Davies, Pennaeth Achub y Plant yng Nghymru:Yn ystod blwyddyn ein canmlwyddiant dyma ffordd wych o gefnogi plant yma ar drothwy ein drws a hefyd dramor. Diolch yn fawr i swyddogion Uwch Gynghrair JD Cymru premiere officials am ein helpu i roi y pethau sylfaenol rheiny i bob blentyn – gofal iechyd, addysg, ammddifyniad, bwyd a dŵr glân, er mwyn eu galluogi i ffynnu. Gyda’n gilydd gallwn helpu plant i dyfu fyny i fod yr hyn y maent am fod, ohewrydd y nhw yw ein dyfodol.”

 

Mae’r elusen yn gobeithio y bydd mwy na 5 miliwn o bobl ar draws y DU yn cymryd rhan eleni, yn cyfrannu £2 at yr elusen (£1 mewn ysgolion) ac yn cofrestru ar christmasjumperday.org. Mae modd hefyd lawrlwytho pecyn codi arian a phosteri yn y Gymraeg o’r wefan.

 

Elenio, mae’r elusen hefyd yn annog pobl i fod yn greadigol ac i uwchgylchu hen siwmperi Nadolig. Anogir ysgolion i drefnu stondinau cyfnewid siwmperi ac mae’n bosib hefyd archebu bag ailgylchu ar-lein ar gyfer hen siwmperi. Ynghyd â’n siopau elusen mae Achub y Plant hefyd yn un o elusennau bŵtic swyddogol ASOS Marketplace’s  gan werthu amrywiaeth o siwmperi Nadolig ‘vintage’ cyn y diwrnod ei hun.

Peidiwch ag anghofio rhannu eich lluniau gan ddefnyddio @savechildrencym @CymruLeagues  #DiwrnodSiwmperNadolig (facebook – @savethechildrenwales)